Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Ostatné dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 19,9 4 9 -7,5%
Dovozné clo, prirážka, ostatné colné príjmy 0,0 0 0 n.a.
Podiel na vybratých finančných prostriedkoch 19,9 4 9 -7,6%
Daň z emisných kvót -1,3 0 0 n.a.
Bankové dane 149,0 53 111 4,1%
Koncesionárske poplatky 75,3 14 29 -8,7%
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 121,0 23 53 -3,6%
Daň z motorových vozidiel 113,0 31 71 -33,9%
Iné dane 100,8 24 50 -21,5%
Ostatné dane spolu 578,9 149 313 -13,8%
Spolu dane určované vládou 16 012,2 3 068 6 462 -1,9%

Popis tabuľky

Colné príjmy sú príjmom EÚ. Na Slovensku ostáva len časť príjmov určená na pokrytie financovania výberu cla colnými úradmi.