Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Ostatné dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 21,5 4 8 -15,7%
Dovozné clo, prirážka, ostatné colné príjmy 0,0 0 0 n.a.
Podiel na vybratých finančných prostriedkoch 21,5 4 8 -14,8%
Daň z emisných kvót 0,0 0 0 n.a.
Bankové dane 143,1 26 55 7,1%
Koncesionárske poplatky 82,5 15 32 1,0%
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 125,5 23 53 -28,6%
Daň z motorových vozidiel 170,9 31 72 6,4%
Iné dane 128,3 24 50 n.a.
Ostatné dane spolu 671,7 123 259 35,6%
Spolu dane určované vládou 16 324,5 2 995 6 305 7,3%

Popis tabuľky

Colné príjmy sú príjmom EÚ. Na Slovensku ostáva len časť príjmov určená na pokrytie financovania výberu cla colnými úradmi.