Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Dane vyberané obcami a VÚC

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC 0,0 0 0 n.a.
Obecné dane 573,0 105 221 4,3%
Dane z nehnuteľností 359,0 66 139 -1,7%
Dane z pozemkov n.a. n.a. n.a. n.a.
Dane zo stavieb n.a. n.a. n.a. n.a.
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome n.a. n.a. n.a. n.a.
Dane za tovary a služby 214,0 39 83 3,1%
Dane určované obcami a VÚC spolu 573,0 105 221 4,3%
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb 2 177,2 399 841 13,3%
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb 933,1 171 360 13,3%

Popis tabuľky

Obce môžu určovať výšku daní z nehnuteľnosti, psa, ubytovania, užívania verejného priestranstva atď.