Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Dane vyberané obcami a VÚC

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC 0,0 0 0 n.a.
Obecné dane 549,5 101 216 -1,0%
Dane z nehnuteľností 365,2 67 144 1,7%
Dane z pozemkov n.a. n.a. n.a. n.a.
Dane zo stavieb n.a. n.a. n.a. n.a.
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome n.a. n.a. n.a. n.a.
Dane za tovary a služby 207,6 38 82 5,8%
Dane určované obcami a VÚC spolu 549,5 101 216 -1,0%
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb 1 922,1 353 756 8,9%
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb 823,7 151 324 8,9%

Popis tabuľky

Obce môžu určovať výšku daní z nehnuteľnosti, psa, ubytovania, užívania verejného priestranstva atď.