Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Dane vyberané obcami a VÚC

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC 0,0 0 0 n.a.
Obecné dane 752,5 138 301 6,1%
Dane z nehnuteľností 483,5 89 193 6,7%
Dane z pozemkov n.a. n.a. n.a. n.a.
Dane zo stavieb n.a. n.a. n.a. n.a.
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome n.a. n.a. n.a. n.a.
Dane za tovary a služby 268,6 49 107 5,1%
Dane určované obcami a VÚC spolu 752,5 138 301 6,1%
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb 2 635,1 484 1 053 9,4%
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb 1 129,3 207 451 9,4%

Popis tabuľky

Obce môžu určovať výšku daní z nehnuteľnosti, psa, ubytovania, užívania verejného priestranstva atď.