Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Dane vyberané obcami a VÚC

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC 0,0 0 0 n.a.
Obecné dane 681,2 125 272 16,3%
Dane z nehnuteľností 452,4 83 181 22,5%
Dane z pozemkov n.a. n.a. n.a. n.a.
Dane zo stavieb n.a. n.a. n.a. n.a.
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome n.a. n.a. n.a. n.a.
Dane za tovary a služby 228,3 42 91 5,8%
Dane určované obcami a VÚC spolu 681,2 125 272 16,3%
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb 2 176,4 399 870 -3,5%
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb 932,7 171 373 -3,5%

Popis tabuľky

Obce môžu určovať výšku daní z nehnuteľnosti, psa, ubytovania, užívania verejného priestranstva atď.