Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 2 857,6 524 1 142 0,1%
daň z príjmov fyzických osôb 2 176,4 399 870 -1,1%
daň z nehnuteľností 452,4 83 181 5,8%
daň za špecifické služby 228,3 42 91 1,2%
Nedaňové príjmy 590,0 108 236 18,9%
Kapitálové príjmy, predaj majetku n.a. n.a. n.a. n.a.
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 048,0 192 419 -47,8%
Finančné operácie 700,0 128 280 7,9%
Príjmy spolu 5 423,0 995 2 168 -9,5%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb. Transfery slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).