Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 2 857,6 524 1 142 14,4%
daň z príjmov fyzických osôb 2 176,4 399 870 -3,5%
daň z nehnuteľností 452,4 83 181 22,5%
daň za špecifické služby 228,3 42 91 5,7%
Nedaňové príjmy 590,0 108 236 0,0%
Kapitálové príjmy, predaj majetku n.a. n.a. n.a. n.a.
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 048,0 192 419 -16,1%
Finančné operácie 700,0 128 280 105,9%
Príjmy spolu 5 423,0 995 2 168 10,9%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb. Transfery slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).