Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 2 191,8 404 880 11,0%
daň z príjmov fyzických osôb 1 669,0 308 670 13,7%
daň z nehnuteľností 336,4 62 135 3,8%
daň za špecifické služby 186,3 34 75 2,7%
Nedaňové príjmy 594,3 110 238 -2,9%
Kapitálové príjmy, predaj majetku 16,5 3 7 64,8%
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 285,8 237 516 -15,9%
Finančné operácie 317,0 58 127 -31,9%
Príjmy spolu 4 388,9 809 1 761 -4,2%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).