Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad príjmov vlády

Daňové príjmy v mil. Eur Nedaňové príjmy a ostatné transfery v mil. Eur Transfery z EÚ v mil. Eur Spolu v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Kancelária národnej rady SR 0,0 1,44 0,0 1,4 0 1
Kancelária prezidenta SR 0,0 0,03 0,0 0,0 0 0
Úrad vlády SR 0,0 1,09 18,9 20,1 4 8
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Ústavný súd SR 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Najvyšší súd SR 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Generálna prokuratúra SR 0,0 0,56 0,0 0,6 0 0
Najvyšší kontrolný úrad SR 0,0 0,04 0,0 0,0 0 0
Slovenská informačná služba 0,0 0,24 0,0 0,2 0 0
Ministerstvo zahraničných vecí SR 0,0 2,02 0,0 2,1 0 1
Ministerstvo obrany SR 0,0 5,41 0,0 5,4 1 2
Ministerstvo vnútra SR 0,0 64,59 3,9 72,1 13 29
Ministerstvo spravodlivosti SR 0,0 26,02 0,0 26,1 5 10
Ministerstvo financií SR 0,0 70,81 69,1 141,0 26 57
Ministerstvo životného prostredia SR 0,0 12,34 260,1 272,5 50 109
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0,0 9,73 96,6 107,5 20 43
Ministerstvo zdravotníctva SR 0,0 4,31 5,4 39,7 7 16
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,0 20,62 128,9 150,3 28 60
Ministerstvo kultúry SR 0,0 1,50 0,0 1,5 0 1
Ministerstvo hospodárstva SR 0,0 95,72 161,6 257,3 47 103
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0,0 29,85 896,6 928,5 171 373
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 0,0 23,59 298,6 323,7 60 130
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0,0 0,15 0,0 0,2 0 0
Štatistický úrad SR 0,0 0,11 0,0 1,4 0 1
Úrad pre verejné obstarávanie 0,0 0,79 0,0 0,8 0 0
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 0,0 0,34 0,0 0,3 0 0
Úrad jadrového dozoru SR 0,0 8,97 0,0 9,2 2 4
Úrad priemyselného vlastníctva SR 0,0 3,22 0,0 3,2 1 1
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR 0,0 1,16 0,0 1,2 0 0
Protimonopolný úrad SR 0,0 1,17 0,0 1,2 0 0
Národný bezpečnostný úrad 0,0 0,05 0,0 0,0 0 0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 0,0 0,94 0,0 0,9 0 0
Všeobecná pokladničná správa 11 068,2 833,74 0,0 11 901,9 2 193 4 776
Slovenská akadémia vied 0,0 2,40 0,0 5,3 1 2
Kancelária Súdnej rady SR n.a. 0,00 0,0 0,0 0 0
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Príjmy spolu 11 068,2 1 222,97 1 939,8 14 230,9 2 623 5 710

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem (80%). Ďalšie príjmy získava z nedaňových výnosov, ktoré zahrňujú napr. poplatky, dividendy, úroky. Zvyšná časť príjmov pochádza z rozpočtu EÚ.