Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 2 854,0 458 964 14,3%
daň z príjmov fyzických osôb 2 200,2 413 870 14,5%
daň z nehnuteľností 427,8 68 143 17,1%
daň za špecifické služby 225,6 40 83 8,7%
Nedaňové príjmy 496,1 108 228 -17,3%
Kapitálové príjmy, predaj majetku n.a. 35 73 n.a.
Transfery a granty v rámci verejnej správy 2 005,8 229 482 72,9%
Finančné operácie 648,7 62 131 90,8%
Príjmy spolu 5 992,2 896 1 887 30,4%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb. Transfery slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).