Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z poistného 8 230,8 1 566 3 298 1,3%
zamestnanec 2 238,1 422 889 2,5%
zamestnávateľ 5 331,0 1 014 2 135 0,8%
povinne poistená SZČO 352,2 78 164 -14,5%
dobrovoľne poistená osoba 12,0 2 5 2,7%
štát 297,4 50 105 29,8%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 1 295,3 86 180 401,6%
pokuty a penále 9,3 3 6 -40,4%
dlžné poistné 281,2 40 84 30,9%
ostatné príjmy 1 004,9 42 89 5 266,7%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 9 532,2 1 652 3 479 13,7%
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 969,9 37 77 n.a.

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil.