Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z poistného 7 215,4 1 326 2 837 8,9%
zamestnanec 1 979,2 364 778 9,8%
zamestnávateľ 4 859,4 893 1 911 8,6%
povinne poistená SZČO 365,9 67 144 8,8%
dobrovoľne poistená osoba 10,9 2 4 -13,1%
štát 276,1 51 109 40,9%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 496,5 91 195 -37,3%
pokuty a penále 16,3 3 6 -1,2%
dlžné poistné 209,5 38 82 -1,1%
ostatné príjmy 270,7 50 106 -51,9%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 7 997,2 1 469 3 145 4,9%
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 255,4 47 100 -53,4%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil.