Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky na dávky

Priemerná výška dávky Počet poberateľov Medziročná zmena
Starobné dôchodkové poistenie     n.a.
Starobný dôchodok 444 1 063 912 3,6%
Predčasný starobný dôchodok 410 15 682 1,3%
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok 248 340 445 1,0%
Sirotský dôchodok 131 20 927 -0,2%
Invalidné poistenie     n.a.
Invalidný dôchodok 269 237 492 11,0%
Nemocenské poistenie     n.a.
Nemocenské 252 116 723 0,0%
Ošetrovné 94 13 164 0,0%
Vyrovnávacia dávka 77 82 0,0%
Materské 567 29 286 0,0%
Úrazové poistenie     n.a.
Úrazový príplatok 150 2 621 0,0%
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia 1 327 846 0,0%
Úrazová renta 310 6 931 0,0%
Poistenie v nezamestnanosti     n.a.
Dávka v nezamestnanosti 392 35 643 0,0%
Garančné poistenie     n.a.
Dávka garančného poistenia 1 587 121 0,0%

Popis tabuľky

Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov.