Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady 2,1 0 1 33,3%
Tovary a služby 3,0 1 1 -7,2%
Ostatné 0,7 0 0 16,7%
Výdavky spolu 5,9 1 2 6,9%
Poskytnuté úvery 225,0 41 88 0,0%
Splátky úverov 115,8 21 46 0,0%
Pohľadávky z nesplatených úverov n.a. n.a. n.a. n.a.
Zostatok vo fonde na konci roka 79,5 15 31 -32,5%

Popis tabuľky

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) poskytuje podporu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery.