Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vyšších územných celkov

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 514,7 95 202 22,9%
Nákup tovarov a služieb 280,4 52 110 18,8%
Transfery príspevkovým a rozpočtovým organizáciám 481,7 88 189 4,2%
Kapitálové výdavky, nákup majetku 94,2 17 37 -66,5%
Finančné operácie a úroky 43,0 8 17 60,7%
Výdavky VÚC spolu 1 414,0 260 556 -1,3%

Popis tabuľky

Vyššie územné celky tvoria spolu s obcami dva základné piliere územnej samosprávy.