Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vyšších územných celkov

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 514,7 95 202 n.a.
Nákup tovarov a služieb 280,4 52 110 n.a.
Transfery príspevkovým a rozpočtovým organizáciám 481,7 88 189 n.a.
Kapitálové výdavky, nákup majetku 94,2 17 37 n.a.
Finančné operácie a úroky 43,0 8 17 n.a.
Výdavky VÚC spolu 1 414,0 260 556 n.a.

Popis tabuľky

Vyššie územné celky tvoria spolu s obcami dva základné piliere územnej samosprávy.