Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vyšších územných celkov

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 582,4 122 257 0,9%
Nákup tovarov a služieb 236,0 45 95 -10,9%
Transfery príspevkovým a rozpočtovým organizáciám 606,2 92 193 22,4%
Kapitálové výdavky, nákup majetku 228,1 23 47 222,9%
Finančné operácie a úroky 46,6 7 14 29,5%
Výdavky VÚC spolu 1 701,7 289 610 17,3%

Popis tabuľky

Vyššie územné celky tvoria spolu s obcami dva základné piliere územnej samosprávy.