Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Mzdové náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Počet zamestnancov Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov) Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena mesačných nákladov
Kancelária Národnej rady SR 23,5 537 3 644 4 9 31,5%
Kancelária prezidenta SR 3,6 86 3 527 1 1 37,8%
Úrad vlády SR 18,1 524 2 874 2 4 97,8%
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 18,8 427 3 673 1 3 329,1%
Ústavný súd SR 4,7 116 3 384 1 2 25,8%
Najvyšší súd SR 12,8 269 3 962 2 5 17,6%
Generálna prokuratúra SR 90,2 1 932 3 889 17 36 12,7%
Najvyšší kontrolný úrad SR 10,7 301 2 954 2 4 33,6%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 78,3 1 210 5 390 14 29 12,7%
Ministerstvo obrany SR 601,5 20 720 2 419 89 188 54,2%
Ministerstvo vnútra SR 1 311,6 48 906 2 235 235 494 31,4%
Ministerstvo spravodlivosti SR 369,8 11 984 2 572 64 135 24,5%
Ministerstvo financií SR 299,1 10 156 2 454 55 116 26,2%
Ministerstvo životného prostredia SR 21,2 756 2 333 3 6 77,0%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 44,1 1 424 2 583 5 11 134,7%
Ministerstvo zdravotníctva SR 60,4 2 429 2 071 9 19 64,1%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 270,5 14 493 1 556 44 92 28,6%
Ministerstvo kultúry SR 26,4 1 213 1 815 5 10 39,9%
Ministerstvo hospodárstva SR 25,0 853 2 443 4 8 67,4%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 67,4 2 738 2 051 10 22 53,0%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 40,9 1 373 2 481 7 14 45,9%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 5,7 238 1 994 1 2 28,9%
Štatistický úrad SR 20,4 828 2 057 3 7 26,6%
Úrad pre verejné obstarávanie 8,6 207 3 452 2 3 55,9%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 3,8 111 2 883 1 1 19,6%
Úrad jadrového dozoru SR 5,3 121 3 643 1 2 11,8%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3,2 133 2 001 1 1 27,9%
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 4,1 118 2 871 1 1 34,0%
Protimonopolný úrad SR 2,9 73 3 357 0 1 67,6%
Národný bezpečnostný úrad 8,0 213 3 137 2 3 22,6%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 3,0 99 2 529 0 1 44,8%
Všeobecná pokladničná správa 3,9 125 2 627 13 27 n.a.
Slovenská akadémia vied 20,9 838 2 076 4 8 62,9%
Kancelária Súdnej rady SR 1,0 24 3 448 0 0 54,9%
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a.   n.a.
Spolu 3 489,4 125 575 2 316 601 1 267 20,3%

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem. V rozpočte Všeobecnej pokladničnej správy za rok 2020 sú aj rezervy na mzdy, preto neuvádzame prepočet na jedného zamestnanca tejto kapitoly.