Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 10 463,8 1 785 3 759
Medzispotreba 5 514,1 968 2 038
Sociálne platby 19 371,6 3 368 7 093
Úrokové výdavky 1 134,5 194 408
Dotácie 1 236,6 86 182 213,7%
Tvorba fixného kapitálu 3 192,6 335 706 47,6%
Kapitálové transfery 730,2 38 80 218,9%
Konsolidované výdavky verejnej správy 43 718,6 7 206 15 177 24,3%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.