Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 8 105,2 1 487 3 130 0,0%
Medzispotreba 4 888,0 897 1 888 0,0%
Sociálne platby 16 402,8 3 009 6 335 0,0%
Úrokové výdavky 1 135,8 208 439 0,0%
Dotácie 394,2 72 152 0,0%
Tvorba fixného kapitálu 2 163,3 397 835 0,0%
Kapitálové transfery 229,0 42 88 0,0%
Konsolidované výdavky verejnej správy 35 175,1 6 454 13 585 0,0%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.