Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Odvod do rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva n.a. n.a. n.a. n.a.
Reštitučné náhrady 3,4 1 1 0,0%
Správa fondu 13,8 3 5 0,0%
Ostatné výdavky 3,6 1 1 0,0%
Výdavky spolu 20,7 4 8 0,0%
Zostatok vo fonde na konci roka 8,5 2 3 0,0%

Popis tabuľky

Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu.