Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Odvod do rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva n.a. n.a. n.a. n.a.
Reštitučné náhrady 3,9 1 2 -21,5%
Správa fondu 13,6 3 5 13,8%
Ostatné výdavky 1,8 0 1 -69,3%
Výdavky spolu 19,3 4 8 -15,4%
Zostatok vo fonde na konci roka 6,8 1 3 -50,7%

Popis tabuľky

Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu.