Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky fondov 9 429,4 1 731 3 769 9,6%
Výdavky fondu starobného poistenia 7 174,7 1 317 2 868 7,6%
Výdavky fondu invalidného poistenia 963,1 177 385 1,0%
Výdavky fondu nemocenského poistenia 947,0 174 379 30,0%
Výdavky fondu úrazového poistenia 61,0 11 24 6,7%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 257,8 47 103 45,9%
Výdavky fondu garančného poistenia 25,8 5 10 46,3%
Správa poisťovne 200,0 37 80 87,8%
Príjmy fondov (bežné) 8 827,3 1 620 3 528 0,2%
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 839,2 154 335 319,6%
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) 37,1 7 15 -87,8%
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 890,2 163 356 11,2%
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS -51,0 -9 -20 n.a.
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) 88,1 16 35 -90,3%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Najväčšia časť zdrojov ide na vyplacanie starobných dôchodkov.