Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo obce míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 1 295,2 238 518 6,5%
Verejný poriadok a bezpečnosť 116,2 21 46 -9,4%
Ekonomická oblasť 610,0 112 244 21,2%
Ochrana životného prostredia 424,2 78 170 20,8%
Bývanie a občianska vybavenosť 511,4 94 204 32,2%
Zdravotníctvo 23,2 4 9 48,6%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 345,2 63 138 17,6%
Vzdelávanie 2 282,2 419 912 1,5%
Sociálne zabezpečenie 301,3 55 120 9,3%
Výdavky obcí spolu 5 909,6 1 085 2 362 9,1%

Popis tabuľky

Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí.