Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo obce míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 1 295,2 238 518 27,6%
Verejný poriadok a bezpečnosť 116,2 21 46 0,5%
Ekonomická oblasť 610,0 112 244 52,8%
Ochrana životného prostredia 424,2 78 170 26,8%
Bývanie a občianska vybavenosť 511,4 94 204 77,0%
Zdravotníctvo 23,2 4 9 93,6%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 345,2 63 138 18,4%
Vzdelávanie 2 282,2 419 912 10,9%
Sociálne zabezpečenie 301,3 55 120 2,7%
Výdavky obcí spolu 5 909,6 1 085 2 362 22,9%

Popis tabuľky

Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí.