Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo VÚC míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 220,7 41 88 n.a.
Ekonomická oblasť 587,0 108 235 n.a.
Zdravotníctvo 11,7 2 5 n.a.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 108,0 20 43 n.a.
Vzdelávanie 733,7 135 293 n.a.
Sociálne zabezpečenie 321,0 59 128 n.a.
Výdavky VÚC spolu 1 989,2 365 795  

Popis tabuľky

Výdavky vyšších územných celkov smerujú predovšetkým do oblasti vzdelávania (stredné školstvo) a údržby ciest, ktorá je zahrnutá v Ekonomickej oblasti.