Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 10 890,0 1 999 4 353 110,6%
Obrana n.a. n.a. n.a. n.a.
Verejný poriadok a bezpečnosť 2 050,0 376 819 -9,0%
Ekonomická oblasť 3 860,0 708 1 543 -20,6%
Ochrana životného prostredia n.a. n.a. n.a. n.a.
Bývanie a občianska vybavenosť n.a. n.a. n.a. n.a.
Zdravotníctvo n.a. n.a. n.a. n.a.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo n.a. n.a. n.a. n.a.
Vzdelávanie 2 920,0 536 1 167 4,6%
Sociálne zabezpečenie 5 400,0 991 2 158 2,2%
Výdavky vlády spolu 27 603,8 5 066 11 034 17,4%

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí.