Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 3 611,7 666 1 520 7,9%
Obrana 757,1 140 319 14,8%
Verejný poriadok a bezpečnosť 1 773,7 327 746 21,3%
Ekonomická oblasť 4 889,9 902 2 058 60,4%
Ochrana životného prostredia 621,3 115 261 178,8%
Bývanie a občianska vybavenosť 173,3 32 73 -7,2%
Zdravotníctvo 127,1 23 53 26,2%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 336,9 62 142 12,0%
Vzdelávanie 2 082,0 384 876 5,3%
Sociálne zabezpečenie 3 793,3 700 1 596 -7,8%
Výdavky vlády spolu 18 166,4 3 352 7 645 17,8%

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí v podobe množstva finančných prostriedkov, ktoré do nich plynú.