Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Mzdové náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Počet zamestnancov Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov) Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena mesačných nákladov
Kancelária Národnej rady SR 15,63 506 2 574 3 7 0,8%
Kancelária prezidenta SR 2,25 74 2 528 0 1 13,7%
Úrad vlády SR 12,89 527 2 037 2 5 15,6%
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a.       n.a.
Ústavný súd SR 2,81 91 2 571 1 1 5,5%
Najvyšší súd SR 7,97 198 3 353 1 3 5,8%
Generálna prokuratúra SR 60,74 1 812 2 794 11 26 0,7%
Najvyšší kontrolný úrad SR 6,48 288 1 875 1 3 3,7%
Ministerstvo zahraničných vecí SR 64,42 1 214 4 422 12 27 0,2%
Ministerstvo obrany SR 331,66 19 954 1 385 61 140 -7,2%
Ministerstvo vnútra SR 881,18 49 188 1 493 163 371 4,9%
Ministerstvo spravodlivosti SR 241,03 11 216 1 791 44 101 7,7%
Ministerstvo financií SR 194,88 10 416 1 559 36 82 3,6%
Ministerstvo životného prostredia SR 13,77 673 1 705 3 6 0,2%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 50,65 2 106 2 004 9 21 11,6%
Ministerstvo zdravotníctva SR 32,87 2 337 1 172 6 14 4,5%
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 179,69 13 510 1 108 33 76 4,8%
Ministerstvo kultúry SR 17,06 1 252 1 136 3 7 3,5%
Ministerstvo hospodárstva SR 16,10 774 1 733 3 7 11,6%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 48,26 2 687 1 497 9 20 5,9%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR 26,40 1 292 1 702 5 11 6,4%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 4,04 247 1 363 1 2 0,4%
Štatistický úrad SR 13,58 816 1 386 3 6 8,1%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 4,64 187 2 067 1 2 2,5%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2,56 105 2 035 0 1 15,6%
Úrad jadrového dozoru SR 3,91 110 2 959 1 2 -1,0%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,17 138 1 310 0 1 3,8%
Úrad pre normal.,metrol. a skúšobníctvo SR 2,30 103 1 858 0 1 11,7%
Protimonopolný úrad SR 1,53 55 2 315 0 1 2,8%
Národný bezpečnostný úrad 5,85 210 2 322 1 2 3,9%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 2,08 107 1 620 0 1 1,7%
Všeobecná pokladničná správa 2,14 102 1 748 0 1 2,6%
Slovenská akadémia vied 30,49 1 904 1 334 6 13 6,0%
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a.       n.a.
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Mzdové náklady spolu 2 282,01 124 199 1 531 421 960 3,0%

Popis tabuľky

Mzdové náklady jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu zahrňujú aj výdavky zamestnávateľa na odvody do poisťovní, čiže celkové mzdové náklady na zamestnancov. Každé deviate euro je použité na výplatu mzdy zamestnanca štátu. V roku 2014 došlo k presunu niektorých zamestnancov ministesrtva dopravy, ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva, ministerstva školstva a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR pod pôsobnosť ministerstva vnútra, čo sa podpísalo aj pod jednorázovú zmenu počtu zamestnancov týchto inštitúcií, resp. pod zmenu mzdových nákladov.