Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Mzdové náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Počet zamestnancov Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov) Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena mesačných nákladov
Kancelária Národnej rady SR 16,5 543 2 530 3 7 3,2%
Kancelária prezidenta SR 2,8 101 2 270 1 1 27,6%
Úrad vlády SR 7,3 485 1 258 1 3 21,1%
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1,1 200 457 0 0 0,0%
Ústavný súd SR 3,3 110 2 530 1 1 9,8%
Najvyšší súd SR 10,7 280 3 196 2 5 4,2%
Generálna prokuratúra SR 74,6 1 981 3 138 14 31 10,9%
Najvyšší kontrolný úrad SR 7,3 319 1 906 1 3 11,0%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 61,0 1 201 4 235 11 26 1,0%
Ministerstvo obrany SR 363,3 21 119 1 434 67 153 4,0%
Ministerstvo vnútra SR 946,3 51 766 1 523 174 398 5,9%
Ministerstvo spravodlivosti SR 256,7 11 985 1 785 47 108 6,1%
Ministerstvo financií SR 195,9 10 493 1 556 36 82 8,3%
Ministerstvo životného prostredia SR 10,1 668 1 263 2 4 6,0%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 20,2 1 699 990 4 8 14,4%
Ministerstvo zdravotníctva SR 35,1 2 586 1 130 6 15 10,2%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 169,6 13 133 1 076 31 71 10,0%
Ministerstvo kultúry SR 17,0 1 235 1 147 3 7 9,9%
Ministerstvo hospodárstva SR 14,8 819 1 501 3 6 7,8%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 39,0 2 765 1 175 7 16 39,6%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 24,9 1 408 1 472 5 10 6,5%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 4,4 257 1 411 1 2 4,0%
Štatistický úrad SR 13,0 832 1 300 2 5 4,6%
Úrad pre verejné obstarávanie 5,3 206 2 133 1 2 5,0%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2,7 125 1 780 0 1 1,3%
Úrad jadrového dozoru SR 4,5 123 3 041 1 2 6,2%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,3 138 1 372 0 1 10,5%
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2,4 118 1 700 0 1 2,9%
Protimonopolný úrad SR 1,9 78 2 026 0 1 2,8%
Národný bezpečnostný úrad 6,4 241 2 222 1 3 4,0%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 2,1 113 1 575 0 1 5,4%
Všeobecná pokladničná správa 15,0 141 8 867 3 6 -24,6%
Slovenská akadémia vied 19,8 1 239 1 329 4 8 13,3%
Kancelária Súdnej rady SR 0,5 16 2 377 0 0 0,0%
Spolu 2 357,6 128 523 1 529 434 992 6,8%

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem.