Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Mzdové náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Počet zamestnancov Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov) Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena mesačných nákladov
Kancelária Národnej rady SR 16,5 543 2 530 3 7 -99,9%
Kancelária prezidenta SR 2,8 101 2 270 1 1 -100,0%
Úrad vlády SR 7,3 485 1 258 1 3 -99,9%
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1,1 200 457 0 0 -100,0%
Ústavný súd SR 3,3 110 2 530 1 1 -100,0%
Najvyšší súd SR 10,7 280 3 196 2 5 -99,9%
Generálna prokuratúra SR 74,6 1 981 3 138 14 31 -99,6%
Najvyšší kontrolný úrad SR 7,3 319 1 906 1 3 -99,9%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 61,0 1 201 4 235 11 26 -99,7%
Ministerstvo obrany SR 363,3 21 119 1 434 67 153 -95,6%
Ministerstvo vnútra SR 946,3 51 766 1 523 174 398 -89,0%
Ministerstvo spravodlivosti SR 256,7 11 985 1 785 47 108 -97,5%
Ministerstvo financií SR 195,9 10 493 1 556 36 82 -97,8%
Ministerstvo životného prostredia SR 10,1 668 1 263 2 4 -99,9%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 20,2 1 699 990 4 8 -99,8%
Ministerstvo zdravotníctva SR 35,1 2 586 1 130 6 15 -99,5%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 169,6 13 133 1 076 31 71 -97,4%
Ministerstvo kultúry SR 17,0 1 235 1 147 3 7 -99,7%
Ministerstvo hospodárstva SR 14,8 819 1 501 3 6 -99,8%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 39,0 2 765 1 175 7 16 -99,5%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené     n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 24,9 1 408 1 472 5 10 -99,7%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a.     n.a.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 4,4 257 1 411 1 2 -99,9%
Štatistický úrad SR 13,0 832 1 300 2 5 -99,8%
Úrad pre verejné obstarávanie 5,3 206 2 133 1 2 -100,0%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2,7 125 1 780 0 1 -100,0%
Úrad jadrového dozoru SR 4,5 123 3 041 1 2 -100,0%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,3 138 1 372 0 1 -100,0%
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2,4 118 1 700 0 1 -100,0%
Protimonopolný úrad SR 1,9 78 2 026 0 1 -100,0%
Národný bezpečnostný úrad 6,4 241 2 222 1 3 -100,0%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 2,1 113 1 575 0 1 -100,0%
Všeobecná pokladničná správa 15,0 141 8 867 3 6 -99,9%
Slovenská akadémia vied 19,8 1 239 1 329 4 8 -99,7%
Kancelária Súdnej rady SR 0,5 16 2 377 0 0 -100,0%
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a.     n.a.
Spolu 2 357,6 128 523 1 529 434 992 -73,4%

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem.