Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo obce míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 928,8 171 391 -6,1%
Verejný poriadok a bezpečnosť 72,7 13 31 7,2%
Ekonomická oblasť 520,9 96 219 41,0%
Ochrana životného prostredia 337,7 62 142 19,0%
Bývanie a občianska vybavenosť 360,1 66 152 9,6%
Zdravotníctvo 5,9 1 2 2,8%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 245,8 45 103 6,4%
Vzdelávanie 1 439,9 265 606 -8,6%
Sociálne zabezpečenie 178,8 33 75 1,7%
Výdavky obcí spolu 4 091,5 753 1 722 1,6%

Popis tabuľky

Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí.