Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky fondov 7 508,9 1 381 3 160 4,6%
Výdavky fondu starobného poistenia 5 845,7 1 076 2 460 4,9%
Výdavky fondu invalidného poistenia 933,9 172 393 2,2%
Výdavky fondu nemocenského poistenia 509,2 94 214 7,4%
Výdavky fondu úrazového poistenia 50,3 9 21 6,2%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 153,1 28 64 -3,5%
Výdavky fondu garančného poistenia 16,7 3 7 24,9%
Správa poisťovne 106,0 20 45 -20,1%
Príjmy fondov (bežné) 7 048,4 1 297 2 966 -2,2%
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 547,6 101 230 49,9%
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) -18,8 -3 -8 n.a.
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 547,6 101 230 17,7%
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS 0,0 0 0 n.a.
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) -18,8 -3 -8 n.a.

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Najväčšia časť zdrojov ide na vyplacanie starobných dôchodkov.