Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné   0 0 n.a.
Nákup tovarov a služieb   0 0 n.a.
Transfery   0 0 n.a.
Kapitálové výdavky a transfery   0 0 n.a.
Splácanie úrokov   0 0 n.a.
Finančné operácie, splátky dlhov   0 0 n.a.
Výdavky obcí spolu   0 0 n.a.

Popis tabuľky

Obce predstavujú prvý a najtesnejší kontakt občana so štátom. V ich výdavkoch dominujú náklady na mzdy, z ktorých sú financované mzdy učiteľov základných škôl ale aj vysokého počtu zastupiteľov (viac ako 20 000 zastupiteľov na necelých 3 000 obcí).