Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 2 503,9 460 1 001 8,1%
Nákup tovarov a služieb 1 477,0 271 590 20,4%
Transfery 611,0 112 244 25,2%
Kapitálové výdavky a transfery 553,0 101 221 17,8%
Splácanie úrokov 17,0 3 7 -17,1%
Finančné operácie, splátky dlhov 220,0 40 88 0,0%
Výdavky obcí spolu 5 381,9 988 2 151 11,9%

Popis tabuľky

Obce predstavujú prvý a najtesnejší kontakt občana so štátom. V ich výdavkoch dominujú náklady na mzdy, z ktorých sú financované mzdy učiteľov základných škôl ale aj vysokého počtu zastupiteľov (viac ako 20 000 zastupiteľov na necelých 3 000 obcí).