Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Slovenskej konsolidačnej

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dividenda MF SR 0,0 0 0 -99,9%
Správa spoločnosti 8,6 2 3 -44,5%
Výdavky spolu 9,2 2 4 -51,7%
Zostatok v spoločnosti na konci roka 36,1 7 14 -17,7%

Popis tabuľky

Slovenská konsolidačná (SK) je akciová spoločnosť v minulosti založená za účelom ozdravenia bankového sektora, kedy prevzala ich pohľadávky. Dnes svoju činnosť sústredí na vymáhanie pohľadávok, ktoré prevazla v minulých rokoch.