Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 10 705,0 1 965 4 279 9,9%
Medzispotreba 7 096,0 1 302 2 836 34,4%
Sociálne platby 21 938,0 4 026 8 769 19,4%
Úrokové výdavky 927,0 170 371 -12,3%
Dotácie 1 663,0 305 665 252,7%
Tvorba fixného kapitálu 3 905,0 717 1 561 113,3%
Kapitálové transfery 435,0 80 174 110,2%
Konsolidované výdavky verejnej správy 49 047,0 9 001 19 605 24,7%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.