Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady 2,5 0 1 2,0%
Tovary a služby 3,7 1 1 17,9%
Ostatné 3,2 1 1 522,6%
Výdavky spolu 9,4 2 4 54,4%
Poskytnuté úvery 237,0 43 95 24,9%
Splátky úverov 115,8 21 46 -17,7%
Pohľadávky z nesplatených úverov n.a. n.a. n.a. n.a.
Zostatok vo fonde na konci roka 262,7 48 105 -22,4%

Popis tabuľky

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) poskytuje podporu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery.