Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady 2,5 0 1 15,8%
Tovary a služby 3,7 1 1 20,8%
Ostatné 3,2 1 1 357,1%
Výdavky spolu 9,4 2 4 59,3%
Poskytnuté úvery 237,0 43 95 5,3%
Splátky úverov 115,8 21 46 0,0%
Pohľadávky z nesplatených úverov n.a. n.a. n.a. n.a.
Zostatok vo fonde na konci roka 262,7 48 105 230,6%

Popis tabuľky

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) poskytuje podporu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery.