Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vysokých škôl

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 512,5 94 205 1,7%
Prevádzka vysokých škôl 187,2 34 75 -5,1%
Bežné transfery 62,5 11 25 -13,6%
Obstarávanie kapitálových aktív 33,8 6 13 -44,0%
Výdavky spolu 796,0 146 318 -4,5%

Popis tabuľky

Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie. Získané prostriedky používajú na financovanie vzdelania, ktoré si študenti priamo neplatia. Približne polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.