Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vysokých škôl

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 388,7 65 141 3,3%
Prevádzka vysokých škôl 223,5 35 76 -17,3%
Bežné transfery 68,6 13 29 -11,2%
Obstarávanie kapitálových aktív 41,1 4 10 -88,0%
Výdavky spolu 725,3 117 254 -32,1%

Popis tabuľky

Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie neziskového charakteru. Získané prostriedky používajú na financovanie vzdelania, ktoré si študenti priamo neplatia. Približne polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.