Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 3 107,6 573 1 247 -14,0%
Obrana 800,3 147 321 5,7%
Verejný poriadok a bezpečnosť 1 801,3 332 723 1,6%
Ekonomická oblasť 2 791,8 514 1 120 -42,9%
Ochrana životného prostredia 322,5 59 129 -48,1%
Bývanie a občianska vybavenosť 185,9 34 75 7,3%
Zdravotníctvo 134,1 25 54 5,5%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 332,3 61 133 -1,4%
Vzdelávanie 1 995,7 368 801 -4,1%
Sociálne zabezpečenie 3 784,6 697 1 519 -0,2%
Výdavky vlády spolu 15 256,2 2 812 6 122 -16,0%

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí v podobe množstva finančných prostriedkov, ktoré do nich plynú.