Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 3 107,6 573 1 308 -14,0%
Obrana 800,3 147 337 5,7%
Verejný poriadok a bezpečnosť 1 801,3 332 758 1,6%
Ekonomická oblasť 2 791,8 514 1 175 -42,9%
Ochrana životného prostredia 322,5 59 136 -48,1%
Bývanie a občianska vybavenosť 185,9 34 78 7,3%
Zdravotníctvo 134,1 25 56 5,5%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 332,3 61 140 -1,4%
Vzdelávanie 1 995,7 368 840 -4,1%
Sociálne zabezpečenie 3 784,6 697 1 593 -0,2%
Výdavky vlády spolu 15 256,2 2 812 6 420 -16,0%

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí v podobe množstva finančných prostriedkov, ktoré do nich plynú.