Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 1 871,7 344 736 n.a.
Nákup tovarov a služieb 1 164,3 214 458 n.a.
Transfery 459,5 84 181 n.a.
Kapitálové výdavky a transfery 566,9 104 223 n.a.
Splácanie úrokov 24,5 5 10 n.a.
Finančné operácie, splátky dlhov 220,0 40 87 n.a.
Výdavky obcí spolu 4 306,8 791 1 694 n.a.

Popis tabuľky

Obce predstavujú prvý a najtesnejší kontakt občana so štátom. V ich výdavkoch dominujú náklady na mzdy, z ktorých sú financované mzdy učiteľov základných škôl ale aj vysokého počtu zastupiteľov (viac ako 20 000 zastupiteľov na necelých 3 000 obcí).