Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky na vyraďovanie jadrových zariadení n.a. n.a. n.a. n.a.
Výdavky na skladovanie vyhoreného paliva n.a. n.a. n.a. n.a.
Správa fondu 0,8 0 0 7,0%
Ostatné výdavky 9,7 2 4 9,2%
Výdavky spolu 76,4 14 30 7,9%
Zostatok vo fonde na konci roka 1 634,3 300 643 8,2%

Popis tabuľky

Úlohou Národného jadrového fondu je financovanie všetkých činností od ukončenia prevádzky jadrového zariadenia až po vyraďovanie jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi.