Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky fondov 7 881,8 1 448 3 099 5,0%
Výdavky fondu starobného poistenia 6 095,6 1 120 2 397 4,3%
Výdavky fondu invalidného poistenia 951,1 175 374 1,8%
Výdavky fondu nemocenského poistenia 604,2 111 238 18,7%
Výdavky fondu úrazového poistenia 53,3 10 21 6,1%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 162,9 30 64 6,4%
Výdavky fondu garančného poistenia 14,7 3 6 -11,7%
Správa poisťovne 107,9 20 42 1,7%
Príjmy fondov (bežné) 7 741,8 1 422 3 044 9,8%
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 255,4 47 100 -53,4%
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) 7,5 1 3 n.a.
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 547,6 101 215 0,0%
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS -292,2 -54 -115 n.a.
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) 299,8 55 118 n.a.

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Najväčšia časť zdrojov ide na vyplacanie starobných dôchodkov.