Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy fondov v bežnom roku 7 741,8 1 422 3 044 9,8%
Starobné dôchodkové poistenie 3 791,4 697 1 491 8,9%
Príjmy rezervného fondu solidarity 1 103,5 203 434 10,5%
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky 6 095,6 1 120 2 397 4,3%
Bilancia -1 200,7 -221 -472 n.a.
Invalidné poistenie 1 386,5 255 545 12,8%
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky 951,1 175 374 1,8%
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a. n.a. n.a. n.a.
Bilancia 435,4 80 171 47,6%
Nemocenské poistenie 631,8 116 248 9,9%
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky 604,2 111 238 18,7%
Bilancia 27,7 5 11 -57,8%
Úrazové poistenie 185,7 34 73 9,2%
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky 53,3 10 21 6,1%
Bilancia 132,4 24 52 10,5%
Poistenie v nezamestnanosti 404,5 74 159 8,9%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky 162,9 30 64 6,4%
Bilancia 241,6 44 95 10,6%
Garančné poistenie 51,0 9 20 -1,0%
Výdavky fondu garančného poistenia 14,7 3 6 -11,7%
Bilancia 36,2 7 14 4,2%
Správny fond 187,4 34 74 9,5%
Výdavky správneho fondu 107,9 20 42 1,7%
Bilancia 79,6 15 31 22,2%

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu. Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti.