Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy fondov v bežnom roku 7 741,8 1 420 2 990 0,0%
Starobné dôchodkové poistenie 3 791,4 696 1 464 0,0%
Príjmy rezervného fondu solidarity 1 103,5 202 426 0,0%
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky 6 095,6 1 118 2 354 0,0%
Bilancia -1 200,7 -220 -464 n.a.
Invalidné poistenie 1 386,5 254 535 0,0%
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky 951,1 174 367 0,0%
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a. n.a. n.a. n.a.
Bilancia 435,4 80 168 0,0%
Nemocenské poistenie 631,8 116 244 0,0%
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky 604,2 111 233 0,0%
Bilancia 27,7 5 11 0,0%
Úrazové poistenie 185,7 34 72 0,0%
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky 53,3 10 21 0,0%
Bilancia 132,4 24 51 0,0%
Poistenie v nezamestnanosti 404,5 74 156 0,0%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky 162,9 30 63 0,0%
Bilancia 241,6 44 93 0,0%
Garančné poistenie 51,0 9 20 0,0%
Výdavky fondu garančného poistenia 14,7 3 6 0,0%
Bilancia 36,2 7 14 0,0%
Správny fond 187,4 34 72 0,0%
Výdavky správneho fondu 107,9 20 42 0,0%
Bilancia 79,6 15 31 0,0%

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu. Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti.