Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy fondov v bežnom roku 8 380,7 1 538 3 237 8,3%
Starobné dôchodkové poistenie 4 037,8 741 1 559 6,5%
Príjmy rezervného fondu solidarity 1 209,6 222 467 9,6%
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky 6 385,7 1 172 2 466 4,8%
Bilancia -1 138,3 -209 -440 n.a.
Invalidné poistenie 1 507,3 277 582 8,7%
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky 941,4 173 364 -1,0%
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a. n.a. n.a. n.a.
Bilancia 566,0 104 219 30,0%
Nemocenské poistenie 720,4 132 278 14,0%
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky 690,4 127 267 14,3%
Bilancia 30,0 6 12 8,3%
Úrazové poistenie 192,0 35 74 3,4%
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky 55,7 10 22 4,5%
Bilancia 136,3 25 53 2,9%
Poistenie v nezamestnanosti 458,3 84 177 13,3%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky 165,2 30 64 1,4%
Bilancia 293,1 54 113 21,3%
Garančné poistenie 52,2 10 20 2,4%
Výdavky fondu garančného poistenia 14,1 3 5 -4,6%
Bilancia 38,1 7 15 5,2%
Správny fond 203,1 37 78 8,4%
Výdavky správneho fondu 107,5 20 42 -0,3%
Bilancia 95,6 18 37 20,1%

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu. Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti.