Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nepriame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z pridanej hodnoty 6 663,7 1 223 2 574 11,5%
Spotrebné dane 2 426,4 445 937 4,6%
z minerálnych olejov 1 337,2 245 516 5,9%
z liehu 220,0 40 85 2,3%
z piva 61,2 11 24 3,1%
z vína 4,6 1 2 2,6%
z tabaku a tabakových výrobkov 765,6 140 296 3,5%
Zelené dane 37,8 7 15 -1,9%
Nepriame dane spolu 9 090,1 1 668 3 511 9,5%

Popis tabuľky

Nepriame dane neplatia priamo daňové subjekty - spotrebitelia tovarov a služieb, ale sú uhrádzané nepriamo, odvádzajú ich predajcovia a poskytovatelia služieb. Najvyšší objem daní zaplatia občania na dani z pridanej hodnoty.