Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nepriame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z pridanej hodnoty 6 761,2 1 241 2 703 -2,1%
Spotrebné dane 2 869,6 527 1 147 19,5%
z minerálnych olejov 1 271,4 233 508 -3,6%
z liehu 211,7 39 85 -3,8%
z piva 59,2 11 24 -2,3%
z vína 4,8 1 2 -1,7%
z tabaku a tabakových výrobkov 866,3 159 346 14,0%
Zelené dane 35,7 7 14 -2,3%
Nepriame dane spolu 9 630,8 1 767 3 850 3,5%

Popis tabuľky

Nepriame dane neplatia priamo daňové subjekty - spotrebitelia tovarov a služieb, ale sú uhrádzané nepriamo, odvádzajú ich predajcovia a poskytovatelia služieb. Najvyšší objem daní zaplatia občania na dani z pridanej hodnoty.