Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Ostatné dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 24,0 4 10 -1,4%
Dovozné clo, prirážka, ostatné colné príjmy 0,0 0 0 n.a.
Podiel na vybratých finančných prostriedkoch 24,0 4 10 -1,4%
Daň z emisných kvót 0,0 0 0 n.a.
Bankové dane 0,0 0 0 n.a.
Koncesionárske poplatky 73,6 13 29 -1,3%
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 80,2 15 34 -36,4%
Daň z motorových vozidiel 125,2 23 53 -25,3%
Iné dane 109,0 20 44 -16,3%
Ostatné dane spolu 411,9 76 165 -49,2%
Spolu dane určované vládou 18 528,0 3 400 7 406 10,7%

Popis tabuľky

Colné príjmy sú príjmom EÚ. Na Slovensku ostáva len časť príjmov určená na pokrytie financovania výberu cla colnými úradmi.