Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Ostatné dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 24,5 5 10 -15,2%
Dovozné clo, prirážka, ostatné colné príjmy 24,5 5 10 62 010,8%
Podiel na vybratých finančných prostriedkoch 24,5 5 10 -15,1%
Daň z emisných kvót 0,0 0 0 n.a.
Bankové dane 126,7 23 53 5,8%
Koncesionárske poplatky 78,2 14 33 -0,0%
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 211,6 39 89 128,2%
Daň z motorových vozidiel 152,7 28 64 5,1%
Iné dane 0,0 0 0 n.a.
Ostatné dane spolu 515,5 95 217 17,9%
Spolu dane určované vládou 14 529,2 2 673 6 114 6,1%

Popis tabuľky

Colné príjmy sú príjmom EÚ. Na Slovensku ostáva len časť príjmov určená na pokrytie financovania výberu cla colnými úradmi.