Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z vlastníctva majetku (najmä prenájom pôdy) 13,6 2 6 -3,1%
Úroky z vkladov 0,2 0 0 -38,6%
Kapitálové príjmy (najmä predaj pôdy) 12,0 2 5 -31,1%
Ostatné príjmy 7,3 1 3 1 848,5%
Príjmy spolu 33,1 6 14 3,0%

Popis tabuľky

Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu.