Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z vlastníctva majetku (najmä prenájom pôdy) 19,3 2 5 45,3%
Úroky z vkladov 0,1 0 0 -37,3%
Kapitálové príjmy (najmä predaj pôdy) 9,3 3 6 -39,6%
Ostatné príjmy 8,0 0 0 2 126,7%
Príjmy spolu 36,7 5 11 25,8%

Popis tabuľky

Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu.