Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vyšších územných celkov

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 942,9 184 388 14,4%
daň z príjmov fyzických osôb 942,9 184 388 14,4%
daň z motorových vozidiel 0,0 0 0 n.a.
Nedaňové príjmy 97,6 20 42 -11,2%
Transfery zo štátneho rozpočtu 629,6 91 192 18,0%
Finančné operácie 320,1 23 48 156,1%
Príjmy spolu 1 991,2 318 671 25,0%

Popis tabuľky

Väčšina príjmov vyšších územných celkov pochádza z prevodov od vlády a to buď vo forme podielu na vybratej dani z príjmov fyzických osôb alebo z transferov určených na financovanie prenesených kompetencií (napríklad financovanie stredných škôl).